Nyheter
Välkommen till Netprints Supportportal
Publicerad den 2014-10-13 17. 17:04

Välkommen till Netprints Supportportal

Nedan finner ni den information som vi önskar att få in när ni lägger upp ett supportärende.


När ett supportärende registreras vänligen tillhandahåll:

Kontaktinformation

 • Namn på kund som innehar problemet
 • Kontaktinformation till ansvarig tekniker hos partner


Problembeskrivning

 • Problembeskrivning
 • Allvarlighetsgrad enligt nedan
 • Omfattning, enskild användare/skrivare
 • Frekvens, hur ofta uppstår problemet
 • När uppstod problemet
 • Går problemet undvika, åtgärda eller återskapa


Produkt- och Systeminformation

 • Servermiljö: Information om produkter och versioner
 • Enhetsmiljö: Information om modell/er av skrivare/mfp samt deras firmware-nivåer


Bifoga

 • Bilder
 • Filmklipp
 • Loggar
 • Trace-filer mm.


Allvarlighetsgrader

1 – Affärskritiskt
Hela eller stora delar av systemet ur funktion och verksamheten påverkas kraftigt

2 – Brådskande
Delar av systemet är ur funktion och verksamheten påverkas

3 / 4 – Normal / Låg
Mindre driftsstörningar, enskilda funktioner saknas eller fungerar inte normalt. Felaktigheter i mjukvara eller dokumentation som inte påverkar funktionen


Vänliga hälsningar,
Netprint Support